Besyrelsesmøde den 9. august 2015


Til stede var: Lise Gommesen, Lone Jensen, Jacob Lenz og Inge Vadstrup.

Dagsorden:

1. Orientering fra formanden.

2. Drøftelse af generalforsamling.

3. Orientering fra kassereren.

4. Evt.

Ad. 1.

Formanden meddelte at der efter ansøgning til DANSKE BANK er bevilget kr. 10.000,- til hjælp til indkøb af Bridgemate til SAMSØ GOLFKLUB.

I den anledning har klubben oprettet CVR nummer, Digital postkasse og Nem Id. Beløbet vil blive overrakt inden udgangen af august måned.

Lone Jensen har stået for ansøgningen og arbejder videre med projektet, som vil koste ca. kr.16.000,-. Fra COOP er modtaget kr. 1562,-.

Ad 2.

Generalforsamlingen afholdes 10. September. Formanden udarbejder annonce til Samsø Posten. Annoncen afleveres 17. August til indrykning d. 20. August.

Carsten Westermann har meddelt bestyrelsen, at han ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen, ej heller som spiller i klubben. Dette er taget til efterretning.

Ad 3.

Kassereren omtalte og udleverede klubbens regnskab for 2014/2015, som viser et pænt resultat. Da ikke alle spillere har tilkendegivet deltagelse i den kommende sæson, vil der blive udsendt en reminder, som bestyrelsen godkendte. Kontingent for den kommende sæson er uændret kr.150,00.

Lone Jensen og Inge Vadstrup modtager kontingentindbetaling d. 10. September, såfremt nogle ønsker at betale. Ellers vil fristen for kontingentindbetaling være sidste torsdag i september måned.

Ad 4.

Konstituerende møde holdes umiddelbart efter spillet d. 10. Septemeber, og efterfølgende møde er foreløbig fastsat til d. 7. Oktober.

Ref.: IØV.