Referat af bestyrelsesmøde den 9. oktober 2014

DAGSORDEN :

1. Generalforsamling 2014

2. Konstituering

3.Kommende arrangementer og bestyrelsesmøde.

4.Turneringsleder.

5. Evt.

Ad 1.

Referat fra generalforsamling blev godkendt. Tilføjelse : Kontingent betales på 1. spilledag efter generalforsamling.  Carsten Westermann står fremover for inkassering af kontingenter.

Ad 2.

Formand: Lise Gommesen

Næstformand: Carsten Westermann.

Kasserer: Jacob Lenz

Sekretær: Inge Vadstrup

Turneringsleder: Jacob Lenz

Ad 3.

Julefrokosten drøftes og fastsættes på næste bestyrelsesmøde, som afholdes søndag d. 23. november kl 11:00 hos Jacob Lenz på Onsbjerg Vestermark 53

Ad 4.

Jacob Lenz varetager turneringsledelsen. Når turneringslederen er forhindret, hjælper andre bestyrelsesmedlemmer.

Der indkøbes 60 sæt nye kort i god kvalitet. Carsten undersøger, om han kan købe gode kort til mindre end "bridgebutikkens" rabatpris på 11;33 for standart Piatnik og 14,14 for luksus kvalitet.

En kolonne med plads til "substitut" tilføjes listen.

Evt.

Kirsten Brooks bridgematerialer overlades til Biblioteket i Nordby, hvor der af og til spilles bridge.

Der er p.t. 4 elever på bridgeundervisning om tirsdagen.

 

ref: IØV