Generalforsamling den 4. september 2014

Fremmødte : 32

Dirigent: Jytte Vadstrup

1) Formandens beretning: Godkendt

2) Regnskab: Jacob Lenz gennemgik regnskab, som blev godkendt.

3) Nye Vedtægter: Godkendt med 32 for og 0 imod.

4) Forslag: Ingen.

5) Valg til bestyrelsen: Fortsat siddende: Lise Gommesen,Jacob Lenz,Lone Jensen.

 Nyvalgt: Inge Vadstrup og Carsten Westermann. Suppleant: Grete Buhr

Revisorer: Bjarne Jensen,Grethe Snedker

Evt : Støt op om Super Brugsens indsamling til Bridgeklubben.

 

Inden turneringen startede, blev ny procedurer gennemgået:

Man melder fra som par eller man finder selv en substitut. Ved afbud: Ring til Jacob Lenz eller ved hans fravær til Lise Gommesen ( sms).

Der er fortsat en frameldingsliste.

 

ref.: Lone Jensen