Til stede på Bestyrelsesmøde var

Lone Jensen - Lise Gommesen - Jacob Lenz - jenny Bissø. ( Bent var fraværende)

1. Lise og Jacob havde lavet begyndelsen på en hjemmeside, og det blev besluttet at lave siden færdig med information om Samsø  Bridgeklub´s  aktiviteter, resultater m.m.

2. På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at lovene skulle "opdateres". Jacob havde lavet udkast til nye love, som lå tæt på de af Danmarks Bridgeforbunds anbefalede.Lovene blev gennemgået og tilrettet, så de kunne være klar til sidste spilleaften og til hjemmesiden. Disse lovændringer bliver et punkt på  generelforsamlingen den 11/9/14 .

3. Lise havde lavet forslag til spørgeskema med følgende emner : information om bridgeregler og pointsystem på spilleaftener  -  ændring af mad og præmier til juleafslutning - eventuelle forslag til bestyrelsen

4. Lise havde lavet tilmeldingsblanket, så vi allerede nu kunne få skriftlige tilmeldinger til næste sæson. Medlemmer, der tilmelder sig uden makker, vil i løbet af sommeren få liste med andre uden makker. Tilmelding til Jacob på mail eller telefon senest 1 september.

5. Sæsonafslutning torsdag den 14 april kl. 18:00. Jenny kontakter Medborgerhuset og bestiller mad og laver tilmeldingsliste.

6. Helge ønsker i den nye sæson at være fritaget for arbejdet med turneringsplanlægning. Det har været svær at finde en person, som kan og vil stå for hele arbejdet. I den nye sæson skal arbejdet være fordelt på flere personer. Det er derfor nødvendigt at gøre til- og afbudsproceduren mere overskuelig. Afmelding skal derfor ske som par. Det bliver medlemmernes eget ansvar at finde en substitut.

Jenny Bissø