Referat af bestyrelsemøde den 23. nov. 2014

Samsø Bridgeklub bestyrelsesmøde d. 23. November 2914

 

Dagsorden:

1. Juleafslutning.

2. Evt.

Ad. 1

Juleafslutning fastsat til d. 11. December kl. 17.30.

Man vedtog at aftenen skal forløbe nogenlunde som tidligere års julearrangementer med spisning, kortspil med udtrukken makker og bankospil.

Lise Gommesen aftaler mad og pris med Niels Henrik Nielsen. Pris max 125,00 kr excl. drikkevarer.

JacoB Lenz tager sig af spillereglerne.

Inge Vadstrup sørger for præmier til bankospillet.

Tilmeldingslosten fremlægges d. 27. November med tilmelding senest d. 5. December.

ad 2.

Bridgestart efter jul er fastsat til d. 8. Januar.

Der forhøres om muligheden for at spise/ drikke kaffe i cafeen.

Carsten Westermann oplæres i turneringsledelse efter jul.

Man drøftede evt. ansøgning til fonde om tilskud til indkøb af 10 stk. BRIDGEMATE, som vil være en stor hjælp for administration af bridgeresultaterne,

Sidste spilledag i sæsonen bliver d. 16. April 2015.

Ref.: IØV.