Bestyrelsesmøde 5. Marts 2015.

Referat fra sidste møde godkendt.

Afslutning d. 16. April kl. 18.00.

Lise Gommesen (formand) bestiller smørrebrød, ost og kaffe med kage.

Lone Jensen udarbejder tilmeldingsskema, som fremlægges d. 19. Marts, tilmelding SENEST een uge før arrangementet.

Der indkøbes præmier til 1. og 2. Pladsen i hhv. A og B række.

Lise Gommesen udarbejder tilmeldingsskema for sæsonen 2015/2016, som medlemmerne bedes underskrive på afslutningsaftenen.

Betaling for sæson 2015/2016 opkræves ved generalforsamlingen, som holdes ved sæsonstart d. 10. September kl. 18.00. Carsten Westermann står for opkrævning af kontingent, som er uændret kr. 150,00 .

Kassereren betaler abonnement for brug af hjemmesiden rettidigt.

Lone Jensen har udarbejdet ansøgninger om tilskud til 10 stk. BRIDGEMATE  til hjælp til administration af bridgeresultaterne. Ansøgning sendes til Benalisafonden, Lions Club og Dansk Banks Samsøafdeling.

Bestyrelsen vil forsøge at finde hjælp til spilleder blandt klubbens medlemmer, eller i bestyrelsen, til aflastning for Jacob Lenz.

Næste møde d. 9. August kl. 17.00 hos Inge Vadstrup.

 

Ret.: IØV.