Bestyrelsesmøde 10 august 2014

Til stede var Lise Gommesen, Jacob Lenz, Jenny Bissø, Lone Jensen

1. Lises udkast til annonce og pressemeddelelse blev gennemgået og godkendt

2.Jacobs udkast til brev til mulige medlemmer i den nye sæson blev gennemgået og godkendt.

3. Følgende blev vedtaget vedrørende kommende generalforsamling :

a) Jacob sørger for kopier at udkast til nye vedtægter.

b) Lone er referent på generalforsamlingen

c) Jenny ønsker at stoppe, og da Bent er trådt tilbage skal der vælges 2 nye medlemmer. Inge Vadstrup har givet tilsavn om at ville deltage, så der skal findes 1 medlem mere.

Suppleant Grethe Buhr samt revisorene Bjarne Jensen og Grethe Snedker er på valg

4. Lise adviserer medborgerhuset om opstart

5.Jacob tager kontakt til Onsdagsbridge når sæson er startet

6. Jacob orienterer første spilleaften om nye afmeldingsregler

Efter bestyrelsesmødet gennemgik Jacob fremgangsmåden ved tilrettelæggelse af turneringer. Det er planen, at så mange som muligt skal kunne planlægge og styre turneringerne.