Bestyrelsesmøde 19 feb

Bestyrelsesmøde d. 19.Februar 2019 hos formanden.

Referat.

DAGSORDEN.

1. Ansøgning til § 18.

2. Lydproblemer i Medborgerhuset.

3. Evt.

Ad 1. 

Jacob Lenz udfylder ansøgningsskema til Samsø Kommune om tilskud til indkøb af 8 nye spilleborde. Frist for indsendelse er 15. Marts.

Ad 2.Mange af medlemmerne har klaget over støjniveauet i Medborgerhuset der generer bridgespillet. Det har bestyrelsen taget til efterretning og vil forsøge at rette op på dette ved at foreslå de ansvarlige for Medborgerhuset at der investeres i lydisolering af lokatet, så det bliver mere behageligt at spille i lokalet. Formanden taler med Niels Henrik Nielsen om problemet.

Evt.

Et medlem har i løbet af sæsonen mistet sin faste makker, og er derfor nu suppleant, har bedt om kontingentfritagelse. Bestyrelsen har vedtaget, at man som suppleant fritages for kontingentbetaling. Beslutningen er gældende fra næste bridgesæson.

Karen Bendtsen har påtaget sig at udskifte dårlige spille - og meldekort.

Ref.: IØV.