Referat 01092021

Referat af bestyrelsesmøde hos Lars Bjørn-Henriksen tirsdag den 9. november 2021 kl. 16.00

Alle mødt: Jacob Lenz (JL), Carl Rasmussen (CR), Lars Bjørn-Henriksen (LBH), Solvejg Walstrøm (SW) og Harald Sørensen (HS)

Dagsorden:

1.   Juleafslutning:   -Torsdag den 9. december kl. 18.00 i Medborgerhuset

                               -Lene Petersen (køkkenchef) serverer flæskesteg, risalamande og                                              drikkevarer ad libitum for 150 kr. pr. person. Desuden kan diverse                                              overraskelser, konkurrencer og julelege forekomme - all inclusive

                               -Derefter skal der spilles bridge

2.   Sidste spilleaften før jul:  -De fremmødte skal spørges om der skal spilles torsdag den                                                       16.  december

3.   Pausen på normale spillaftener:   -Pausen 20.00-20.15 fastholdes

                                         Dette referat er skrevet af HS

 

 

                               

Referat 010920

Bestyrelsesmøde tirsdag den 1. september 2020 kl. 15.00 hos Carl Rasmussen

Til stede: Carl Rasmussen, Lars Bjørn-Henriksen, Jacob Lenz og Harald Sørensen

Fraværende: Werner Herter

Dagsorden:

1. Forberedelse af dagsordenen til generalforsamlingen torsdag den 10. september 2020

a. det foreslås at Solveig Waldstrøm vælges til dirigent

b. Det foreslås at kontingentet fastsættes til 150 kr. for hele året og 75 kr. for det halve år (dvs. efter jul).

c. Undervisning blev drøftet. Lokale udgiftsneutrale løsninger overvejes.

d. Forholdsregler under coronakrisen blev drøftet uden at bestyrelsen nåede frem til et forslag som kunne forelægges for generalforsamlingen.

e. Der er valg til bestyrelsen og suppleantposten. Werner Herter flytter fra øen og Inge Vadstrup er død. 

Referat 071020

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 7. oktober 2020 kl. 10.30 hos Carl Rasmussen, Strandparken

Mødt: Lars Bjørn-Henriksen - Jacob Lenz - Harald Sørensen - Solveig Waldstrøm - Carl Rasmussen

Ikke mødt: Werner Herter

 

Dagsorden:

1. Konstituering efter generalforsamlingen

formand Lars Bjørn-Henriksen

kasserer Jacob Lenz

sekretær Harald Sørensen

menig Carl Rasmussen

menig Solveig Waldstrøm

 

Desuden lovede Lars Bjørn-Henriksen at aftale en julefrokostdato med medborgerhuset.

 

Dette referat er skrevet af Harald Sørensen

Referat 01092021

Bestyrelsesmøde hos Lars Bjørn-Henriksen onsdag den 1. septemper 2021 kl. 16.00

Mødt: Carl Rasmussen, Lars Bjørn-Henriksen, Jacob Lenz og Harald Sørensen

Ikke mødt: Solvejg Waldstrøm

 

1. Planlægning af generalforsamlingen torsdag den 9. september kl. 18.00 i Medborgerhuset

    a. dirigent - Solvejg Waldstrøm foreslås

    b. referent - Harald Sørensen foreslås

    c. formandens beretning - Lars Bjørn-Henriksen

    d. regnskab - Jacob Lenz

    e. kontingent - bestyrelsen foreslår at de der betalte sidste år, ikke skal betale i år

    d. valg af bestyrelsesmedlemmer - Lars Bjørn-Henriksen og Harald Sørensen er på valg

        valg af revisorer - bestyrelsen foreslår Annette Kokkendorff og Annette Vieler

2. Det blev vedtaget at der skal købes nye spillekort og indmad til kortholdere.

 

Dette referat er skrevet af Harald Sørensen

Referat 6. september 2022

Her Harrald