Referat 010920

Bestyrelsesmøde tirsdag den 1. september 2020 kl. 15.00 hos Carl Rasmussen

Til stede: Carl Rasmussen, Lars Bjørn-Henriksen, Jacob Lenz og Harald Sørensen

Fraværende: Werner Herter

Dagsorden:

1. Forberedelse af dagsordenen til generalforsamlingen torsdag den 10. september 2020

a. det foreslås at Solveig Waldstrøm vælges til dirigent

b. Det foreslås at kontingentet fastsættes til 150 kr. for hele året og 75 kr. for det halve år (dvs. efter jul).

c. Undervisning blev drøftet. Lokale udgiftsneutrale løsninger overvejes.

d. Forholdsregler under coronakrisen blev drøftet uden at bestyrelsen nåede frem til et forslag som kunne forelægges for generalforsamlingen.

e. Der er valg til bestyrelsen og suppleantposten. Werner Herter flytter fra øen og Inge Vadstrup er død. 

Referat 071020

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 7. oktober 2020 kl. 10.30 hos Carl Rasmussen, Strandparken

Mødt: Lars Bjørn-Henriksen - Jacob Lenz - Harald Sørensen - Solveig Waldstrøm - Carl Rasmussen

Ikke mødt: Werner Herter

 

Dagsorden:

1. Konstituering efter generalforsamlingen

formand Lars Bjørn-Henriksen

kasserer Jacob Lenz

sekretær Harald Sørensen

menig Carl Rasmussen

menig Solveig Waldstrøm

 

Desuden lovede Lars Bjørn-Henriksen at aftale en julefrokostdato med medborgerhuset.

 

Dette referat er skrevet af Harald Sørensen