Bestyrelsesmøde 3. juli 18

Til stede var: Jacob Lenz, Helge Mide, Solvejg Waldstrøm, Werner Herter og Inge Vadstrup.

Formanden Jacob Lenz indledte mødet med at meddele, at han ønskede at fratræde bestyrelsen med øjeblokkelig varsel , på grund af en del medlemmers utilfredshed og ønske om fornyelse i klubben.

Den øvrige bestyrelse valgte at følge formandens beslutning af samme grund.

Referat med denne meddelelse lægges på Bridgeklubbens hjemmeside, og Jacob Lenz giver besked om dette til Grete Buhr , som er suppleant.

I annoncen om indkaldelse til generalforsamling meddeles bestyrelsens beslutning.

De afgående bestyrelsesmedlemmer ønske det bedste for Samsø Bridgeklubs fremtid, da det er et fantastisk aktiv for øen.

Klubben, som har eksisteret siden 1952 har altid haft et godt ry.

Inge Vadstrup

Bestyrelsesmøde 30. okt 2018

 

 

Bestyrelsesmøde d. 30. Oktober 2018.

Til stede var: Carl Rasmussen, Jacob Lenz og Inge Vadstrup.

Dagsorden:

1. Konstituering.

2. Drøftelse og fastsættelse af julearrangement.

3. Evt.

Ad 1.

Formand: Carl Rasmussen.

Kasserer:  Jacob Lenz.

Sekretær: Inge Vadstrup.

Ad 2.

Julearrangementet blev fastsat til d. 13. December. Det praktiske i forbindelse med arrangementet, bl.a. aftale om mad og indkøb af præmier, er fordelt mellem bestyrelsens  medlemmer.

I stedet for bankospil laves en anden form for udlodning, ligesom der vil være mulighed for mandelgaver.

Ad 3. 

Man drøftede muligheden for at gøre spilleaftenerne lidt mere sociale f.eks. ved at henlægge kaffepausen til cafeen, hvor der kan drikkes kaffe ved mindre borde. Inge Vadstrup vil drøfte dette med Medborgerhusets ledelse.

Første spilleaften i det nye år er fastsat til d. 10. Januar.

 

Ref.: IØV.