Bestyrelsesmøde tirsdag den 16 april 2024 hos Susanne Boll:


Tilstede: Lars Bjørn Henriksen, Susanne Boll, Jacob Lenz, Solvejg Waldstrøm og Birgitte Rolskov.

Fraværende: Harald Sørensen.


1. Afslutning på forårssæsonen 2024 torsdag 25/4 kl 18

a) Servering: Tarteletter og rabarbertrifli samt kaffe og småkager.Pris 150 kr.

Jacob laver tilmeldingsliste til fremlæggelse på torsdag.

b) Præmier til 1. og 2. plads


2: Næste bestyrelsesmøde onsdag den 7. august kl 12 hos Jacob. Regnskab skal foreligge.

3: Efterårssæsonen 2024 begynder torsdag den 5. september. ( Generalforsamling)

4: Evt.:

a) Forslag om at vi begynder at spille tidligere torsdag aften ( kl. 18) vil blive fremlagt ved opslag på opslagstavlen, og afstemning vil blive afholdt til generalforsamlingen.

b) Lars og Birgitte deltager ved kommunens velkomstmøde for nye samsinger den 2. maj, for at gøre reklame for klubben. Birgitte melder klubben til.

Bestyrelsesmøde  torsdag den 25 januar 2024 kl. 12:00 hos Harald Sørensen i Ørby.

Mødt: Lars Bjørn-Henriksen, Susanne Boll, Jacob Lenz, Harald Sørensen og Birgitte Rolskov.

Ikke mødt : Solvejg Waldstrøm.


Dagsorden:


1. Vedtægtsændring.

 

     Som følge af bankkrav til konto og diverse fondes krav til vedtægters indhold, foretages ændring i foreningens vedtægter.

     Bestyrelsen vedtog i enighed forslag til vedtægtsændring til vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling samme dag.


2. Næste møde onsdag den 16. april hos Susanne Boll


3. Eventuelt - intetat referere


Sekretær Harald Sørensen

Bestyrelsesmøde 9. november 2023


Til stede var Lars Bjørn, Solvejg,Jacob,Susanne,Birgitte og Harald


Birgitte Rolskov orienterede om kortblandemaskinen. Vi er ikke i mål med indsamlingen, men vi arbejder fortsat på det. Evt anden mulighed for finansiering tages op på næste bestyrelsesmøde.


Juleafslutning afholdes allerede torsdag den 7 december kl 18 p.g.a. lokaleproblemer.

Vi stræber efter flæskesteg og risalamande, men dette skal aftales med køkkenet. 

Derefter bliver der præmieuddeling og diverse underholdende indslag, hvor man kan vinde noget.

Efterfølgende er der bridge

Tilmelding udbedes


Bridge torsdag den 14. december afhænger af tilmeldingSæsonafslutning blev besluttet til torsdag den 25. april 2024


Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt torsdag den 25. januar 2024 kl 12 hos HS

Bestyrelsesmøde 9. august 2023


Til stede var:  Jacob – Lars – Solveig –Birgitte – HaraldDagsorden:


Planlægning af generalforsamlingen


  • torsdag den 7. september kl.18.00 i Medborgerhuset

  • der annonceres i Samsø Posten ogi facebook-grupperne Samsø Netavis og Samsø Ny Netavis

  • beretningens indhold blev drøftet

  • der foreslås uændret kontingent– 150 kr.

  • bestyrelsesmedlemmerne Harald Sørensen og Lars Bjørn-Henriksen er på valg

  • suppleant Solveig Waldstrøm er på valg

  • revisorerne Annette Kokkondorf og Knud Møller er på valg


Dette referat er skrevet afHarald Sørensen


Bestyrelsesmøde 28. marts 2023


Mødt: Birgitte Rolskov, Harald Sørensen, Jacob Lenz, Lars Bjørn Henriksen og Solvejg Waldstrøm


1: Birgitte fremlagde kortfordelingssytem  "Dealer 4 " til ca kr. 50.000.  Bestyrelsen vedtog at hun skulle søge midler til systemet.


2: Der blev drøftet muligheder for sommerbridge i samarbejde med onsdagsklubben.


3: Der blev drøftet om klubben i fremtiden skulle tegnes af kun formand og kasserer. Dette kræver vedtagelse på nærmeste generalforsamling. Det bkev vedtaget at bringe dette punkt på næste generalforsamling.


4: vedtagelse af afslutningsmenu : Solvejg havde  indhentet tilbudpris kr 150 : drikkevarer for egen regning.


bestyrelsesmøde 8.nov 2022

Bestyrelsesmøde hos Jacob Lenz

Til stede var Lars Bjørn Henriksen , Solvejg Waldstrøm , Birgitte Rolskov , Jacob Lenz og Harald Sørensen.


1: Planlægning af Mortens aften

a: præmier for kr 400

b: knas for 250 kr


2: Vedtagelse af forårssæson : 5 jan til 20 april


3: Hjemmeside fortsætter som hidtil med samme udgifter.


4. Debat om fremtidigt system til regnskabsudregning.

Bestyrelsesmøde 8. september


Bestyrelsen konstituerede sig selv efter generalforsamlingen :


Formand : Lars Bjørn Henriksen

Kasserer: Birgitte Rolskov

Sekrtær : Harald Sørensen

Medlem Solvejg Waldstrøm

Medlem : Jacob Lenz