Begyndersystem baseret på flere skandinaviske systemer

De sidste 20 år er der i Danmark og på Samsø blevet undervist efter 3 systemer : Dansk Bridge Standard , Bridgevejen og Nordisk Standard. Vi har samlet det grundlæggende fra disse systemer :

Honørpoint: ( hp )

Es= 4 hp  Konge= 3 hp  Dame= 2 hp  Bonde= 1 hp

Fordelingspoint åbner: ( fp )

Renonce ( 0 i en farve)= 3 fp Singleton ( 1 i en farve)= 2 fp Doubleton ( 2 i en farve= 1 fp 

Svarer

må, når der er fundet tilpasning ( I har mindst 8 trumfer tilsammen ) tælle følgende fordelingspoint :

Renonce = 5 fp   Singleton= 3 fp  Doubleton= 1 fp

------------------------------

Husk : det er vigtigt at komme i udgang ( game) da det giver bonus :

3 uden trumf ( 9 stik) meldes med 25/26 hp

4 hjerter/spar ( 10 stik) meldes med 26 point ( hp+fp )

5 klør/ruder ( 11 stik ) meldes med 29 p ( hp+fp )

Åbners første melding ( 12-21 p )

1) Der åbnes med længste farve

2) Åbningen 1 spar er altid mindst en 5 farve, så med kun 4 spar og fordelingen 4-3-3-3 åbnes med 1 klør

3) Der åbnes med den laveste af flere 4 farver

4) Der åbnes med den højeste af flere 5 farver

5) Der åbnes med 1 ut på jævn hånd og 15-17 hp  ( jævn hånd = ingen singleton; ikke 2 doubleton )

6) Der åbnes med 2 ut på jævn hånd og 20-21 hp

7) Med jævn hånd og 18-19 hp åbnes med 1 i længste farve - og spring til 2 ut i næste melderunde.

Åbners første melding med min 22 p ( hp+fp )

2 ruder/ hjerter / spar  viser mindst 5 farve.

2 klør kan enten være 5 farve i klør eller en jævn hånd med mindst 22 hp

( åbner viser med sin næste melding i ut at hånden var jævn )

Bemærk: Åbning på 2 træk kræver at svarer skal melde.

Har I ikke andet system, kan I afmelde med farven over ( laveste melding) ( viser 0-7 p ) .  Afmelding på 2 spar er 2 ut

Spærremelding

Med max 10 hp og en 7 farve kan man melde på 3 trækket.

Man regner med 1-2-3 stik fra makker afhængigt af zonestilling.

Svarers første melding efter 1 i farve fra åbner

Det giver som regel flere stik ( og dermed point )

at spille i hjerter / spar frem for i uden trumf

Det giver flere point 

at spille i hjerter / spar frem for klør / ruder

at spille i uden trumf frem for klør / ruder

Vi søger derfor altid at finde tilpasning i hjerter/ spar og som alternativ at spille i Ut.

Kun når vi vurderer at vi ikke kan vinde i Ut spiller vi i klør / ruder.

Regler :

1) Med 0-5 point meldes pas.

2) Har makker åbnet med hjerter / spar støtter du hvis I har 8 trumfer tilsammen.:

6-9 p : meld 2 hjerter / spar

med 10-12 p meld 3 hjerter / spar

med 13 p meld 4 hjerter / spar

3) Med 6-9 meldes længste farve eller laveste af flere 4 farver.

Du skal have 10 p for at melde på 2 trækket så du skal melde 1 ut hvis du ikke kan melde en farve på 1 trækket. bemærk at denne 1 ut ikke lover noget om fordeling eller hold.

4) Med min 10 p kan du melde din længste farve selv om du er nødt til at melde på 2 trækket

 2 ut viser 10-12 hp uden hjerter / spar farve

3 ut viser minimum 13 hp uden hjerter / spar farve - men man kan også melde sin klør/ruder farve og se hvad makker melder.

Svarers første melding efter 1 ut fra åbner

Da det ofte giver et stik mere, og da det er mere sikkert : vil vi hellere spille 4 hjerter / 4 spar end 3 ut.

1) med 0-8 hp melder du pas

2) med 9-10 hp uden 4 farve hjerter / spar  melder du 2 ut

3) med 11-15 hp uden 4 farve i hjerter / spar melder du 3 ut

4) med 16 hp melder du 4 ut

5)med 17  - 19 hp melder du 6 ut

6) 2 hjerter / spar viser 5 farve og min 9 p  ( åbner kan støtte til 3 eller 4 trækket og uden tilpasning melde 2 eller 3 ut

STAYMAN

Meldingen 2 klør hedder Stayman. Den viser ikke klør, men beder åbner om at melde sin firfarve i enten hjerter eller spar. Har han ikke 4 farve i enten hjerter eller spar melder han :

2 ruder som viser 15-16 hp eller 2 ut som viser 16-17 hp

Melder han den hjerter/ spar som du har

inviterer du på 3 trækket med 9-10 p

melder udgang med 11 p

Melder han den hjerter / spar som du ikke har

melder du 2 ut med 9-10 hp

melder du 3 ut med min. 11 hp

Med en 6 farve i hjerter eller spar og 9 p

Med åbningen 1 ut lover man altid mindst 2 hjerter og 2 spar , så du kan altså være sikker på at I har minst 8 trumfer til sammen.

Meld 2 hjerter/spar og se om makker melder 2 ut og viser 15 hp

nu melder du enten 3 eller 4 hjerter/spar efter egen styrke.

Melder åbner 3 ut ( 16-17 hp)melder du nu 4 hjerter/spar

Åbners anden melding

Har svarer meldt en major( hjerter/spar) skal du med tilpasning støtte med det samme :

12-14 p : lavest muligt

15-18 p : spring støtte

18 p eller mere meld 4 hjerter/spar

12-14 p og jævn hånd

Har svarer ikke meld en hjerter/spar farve som du har tilpasning til, kan du melde egen 4 farve på 1 trinnet eller 1 ut.

Eks : 1 ruder - 1 hjerter - 1 spar     eller 1 ruder - 1 hjerter - 1 ut

( bemærk at din 1 ut ikke lover hold i alle farver )

Genmelding af egen farve lover 6 farve

12-15 p lavest mulig

16-18 p spring melding

Ny laveregældende farve lover ikke tillæg (12- 17 p)

Eks.: 1 hjerter - 1 spar - 2 klør : Du har vist 5 hjerter og fire klør. ( klør er en laveregældende farve end hjerter ) Din makker kan passe 2 klør eller melde 2 hjerter eller genmelde sin spar med 6 farve. Alt sammen på 2 trækket.

Ny højeregældende farve på 2 trækket

kan tvinge makker op på 3 trækket og lover derfor tillæg. 18 P ( eller 16 p hvis svarer har vist min 10 p ). 

Eks.: 1ruder - 1 spar - 2 hjerter  viser 5 ruder og 4 hjerter og 18 p da hjerter er en højeregældende farve.

(Med 4-4 havde man meldt 1 ruder - 1 spar -  2 ut som viser 18-19 hp og jævn eller man havde åbnet med 1 ut på 15-17 hp.)

Hvis svarer ikke har hjerter kan han være nødt til at melde 3 ruder. Ny højeregældende farve på 2 trinnet kaldes derfor også EN TRE-TRINS PRESSER  eller REVERS. Mange husker det også som at melde en farve makker har sprunget over.

Spring i ny farve

lover også 18 p. Med 5 hjerter og 4 ruder må du springe for at vise 18p

Eks.: 1 hjerter - 1 spar - 3 ruder  Igen kan det ikke være 4-4 som er en jævn hånd, som melder 2 ut i anden melding.

Svarers anden melding

Åbner har med sine 2 meldinger vist fordeling og styrke, og det er nu op til svarer at afgøre, om der skal spilles på lavt plan eller der skal meldes udgang. Man siger at svarer er kaptajn. Er svarer i tvivl kan overlade kasketten til åbner med en inviterende melding :

Eks. 1 ruder - 1 hjerter - 1 spar

Åbner har vist enten en jævn hånd med 4 ruder - 4 spar og 12-14 p   eller en skæv hånd med 5 ruder - 4 spar og 12- 17 p.

Har du selv 4 spar og 9 p melder du 2 spar som invitation til den stærke skæve hånd (16-17 p)

Har du selv 4 spar og 10-12 p melder du 3 spar som invitation til den halvstærke hånd (14-16)

En væsentlig regel i bridge er :

Ny farve fra svarer er altid krav for en melding

Svarer kan altså holde meldeforløbet i gang ved at melde en farve, som ikke er meldt. Er dette den sidste og fjerde farve, lover den ikke farven men typisk at man har mindst 10 p, og at svarers første melding var en 5 farve.

Eks.: 1 hjerter - 1 spar - 2 klør - 2 ruder  

2 ruder lover ikke ruder men at svarer har 10 p og 5 spar

Eks.: 1 hjerter - 1 spar - 2 klør - 2 spar  her lover svarer 6 spar og 6-9 p

samsø bridgeklub

v/ jacob Lenz & Helge Mide